Coraz częstsze zawały serca u dzieci | VIMED

Coraz częstsze zawały serca u dzieci

Występowanie zawałów serca u dzieci, nastolatków i młodych dorosłych w Stanach Zjednoczonych rośnie w alarmującym tempie – dowodzą najnowsze badania, opublikowane w “Annals of Neurology” i zaprezentowane na konferencji American Stroke Association w Los Angeles w tym roku.


Wzrost występowania czynników ryzyka powodujących choroby serca u młodych pacjentów jest bardzo niepokojący

Doktor Mary G. George i jej współpracownicy z Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych w USA przeanalizowali dane z rejestru wypisów z krajowych szpitali w 42 stanach. Skupili się na trzech grupach wiekowych: 5-14, 15-34 i 35-44. Badacze porównali częstotliwość występowania zawałów w tych grupach w latach od 1995-1996 do 2007-2008. W doświadczeniu analizowano zarówno zawały, w wyniku których wystąpiło krwawienie wewnątrz oraz wokół mózgu, jak również zawały spowodowane przez zakrzep blokujący dopływ krwi do mózgu (zawał ischemiczny).

Zawał uważa się za przypadłość dotyczącą starszych osób, jednak nowe badanie dowiodło, że zawały występujące u młodocianych i młodych dorosłych stanowią 10% liczby wszystkich zawałów.
Podczas gdy liczba wystąpień zawału ischemicznego u osób starszych obniża się od 15 lat, niestety zwiększa się ona w przypadku młodych osób.


Liczba przypadków hospitalizacji związanej z zawałami w latach od 1995 do 2008 wzrosła o 30-37% wśród pacjentów w wieku 15-44 lat

Wzrost był bardziej zauważalny w starszych grupach wiekowych niż u dzieci w wieku od 5 do 14 lat.

Byliśmy zdumieni po zaobserwowaniu takiego wzrostu w przypadku młodych dorosłych

Badacze analizowali również tradycyjne czynniki predysponujące do zawałów.


U badanych osób zaobserwowaliśmy znaczny wzrost częstości występowania tradycyjnych czynników ryzyka, takich jak podwyższone ciśnienie krwi oraz podwyższony poziomu cholesterolu, cukrzyca, otyłość oraz palenie tytoniu

Prawie 1 na 3 pacjentów z grupy wiekowej od 15 do 34 lat i ponad połowa pacjentów z grupy 35 do 44 lat, u których wystąpił ischemiczny zawał, miała wysokie ciśnienie. Około 1 na 4 pacjentów z grupy wiekowej 35 do 44 lat miał cukrzycę. W przypadku niektórych grup wiekowych zaobserwowano również nadużywanie alkoholu i narkotyków.
Najbardziej znaczące odkrycia dotyczyły zawałów ischemicznych – powiedziała dr Mary G. George. Po przeprowadzeniu badania zespół naukowców odkrył także, że liczba hospitalizacji w wyniku wystąpienia zawału ischemicznego wzrosła w przypadku obu płci we wszystkich grupach wiekowych oprócz dziewcząt w wieku 5 do 14 lat.

U mężczyzn zaobserwowano największy wzrost wystąpień zawału ischemicznego. W przypadku mężczyzn w wieku 35 do 44 lat wzrost wyniósł 50% w latach objętych badaniem. W przypadku grupy wiekowej od 15 do 34 lat wzrost wyniósł 46%. W przypadku chłopców w wieku od 5 do 14 lat wzrost wyniósł 51%.

U kobiet w wieku od 35 do 44 lat wzrost wystąpień zawału ischemicznego wyniósł 29%. U kobiet w wieku od 15 do 34 lat wzrost wyniósł 23%. W przypadku dziewcząt w wieku od 5 do 14 lat wzrost wyniósł poniżej 3%.

Wnioski płynące z badania powinny być sygnałem do poprawienia trybu życia – uważa Mary George.


Obserwowanie tego zjawiska u młodej populacji naprawdę podkreśla potrzebę wprowadzenia zdrowego trybu życia już w najwcześniejszych latach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *