Karmienie piersią a inteligencja dziecka | VIMED

Karmienie piersią a inteligencja dziecka

Najbardziej wszechstronne brytyjskie badanie dotyczące karmienia piersią wykazało, że ma ono wpływ na zdolność umysłową dziecka również w szkole średniej.

Badanie przeprowadzone na 10,000 dzieci z obszaru Bristol w Wielkiej Brytanii dowiodło, że dzieci karmione piersią przez co najmniej pierwszy tydzień życia, osiągają lepsze wyniki w nauce niż dzieci, które od urodzenia były karmione butelką.
[clearboth]
Badacze z Uniwersytetu w Oxford oraz z Instytutu Badań Socjalnych i Ekonomicznych w Essex doszli do tych wniosków poprzez dobranie dzieci w pary, które pod najważniejszymi względami, takimi jak iloraz inteligencji matki, były identyczne. Jedyną różnicą był sposób ich karmienia – opisuje dziennik Telegraph.

Następnie dzieci z każdej pary były porównywane ze sobą, aby zbadać różnicę, na którą wpłynęło karmienie.

Maria Iacovou, naukowiec z Instytutu Badań Socjalnych i Ekonomicznych w Essex, stwierdziła, że dzieci karmione piersią miały iloraz inteligencji wyższy średnio o 3 do 5 punktów. Co więcej, zauważyła również, że kolejne badania wskazały, iż różnica ta była widoczna jeszcze przed pójściem dzieci do szkoły.

Badaczka próbowała także wyjaśnić przyczyny powyżej zależności. Wskazała na istnienie dwóch mechanizmów działania dotyczących efektów karmienia piersią:

  • długołańcuchowe kwasy tłuszczowe zawarte w mleku wspomagają rozwój mózgu;
  • czynność karmienia piersią umacnia więź między matką a dzieckiem.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mleko matki jest najlepszym pokarmem dla noworodka, ponieważ spełnia wszystkie wymagania fizjologiczne dziecka w ciągu pierwszych sześciu miesięcy jego życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *