Karmisz? Zbadaj sobie poziom insuliny! | VIMED

Karmisz? Zbadaj sobie poziom insuliny!

Dlaczego tak wiele kobiet produkuje niewystarczającą do wykarmienia swoich dzieci ilość mleka? Najnowsze badania pokazują, że duże znaczenie dla przebiegu procesu laktacji ma insulina.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Cincinnati Children’s Hospital Medical Center i University of California Davis jest pierwszym ukazującym reakcję ludzkiego gruczołu sutkowego na insulinę, a także pierwszym odsłaniającym mechanizm włączania konkretnych genów w gruczole sutkowym w procesie laktacji.

Jak wyjaśnia dr Laurie Nommsen-Rivers z Cincinnati Children’s Hospital, badacze użyli do swych obserwacji najnowszej technologii sekwencjonowania RNA, pozwalającej na ujawnienie najdrobniejszych detali procesu produkcji mleka w ludzkim gruczole sutkowym. Zauważyli, że proces ten wydłuża się w przypadku matek z markerem zaburzonego metabolizmu glukozy, mających nadwagę, będących w podeszłym wieku lub tych, których dzieci przyszły na świat z wysoką masą urodzeniową. To dało naukowcom podstawy do zwrócenia uwagi na rolę insuliny w tym procesie.

[framed_box bgColor=”#D8FFFF”]Badania pokazały, w jaki sposób gruczoł sutkowy staje się w okresie laktacji wrażliwy na insulinę, która przez długi czas wydawała się nieistotna w bezpośrednim procesie regulacji produkcji mleka. Naukowcy odkryli, że insulina nie tylko ułatwia wchłanianie cukrów w komórkach gruczołów sutkowych, ale też spełnia dodatkowe funkcje.

[/framed_box]

To badanie ukazuje w jaki sposób włączany zostaje receptor insulinowy, który wysyła w piersi sygnały do przetworzenia biofaktorów w białka, tłuszcze i węglowodany dla odżywienia noworodka. W Stanach Zjednoczonych 20 procent kobiet pomiędzy 20. a 44. rokiem życia ma stan przedcukrzycowy; możemy przypuszczać, że u tych 20 procent młodych matek rozregulowana gospodarka insulinowa może stać się przyczyną podaży mleka poniżej zapotrzebowania dziecka.

Dr Nommsen-Rivers i jej współpracownicy użyli nieinwazyjnej metody przechwytywania cząsteczek łańcucha RNA gruczołu sutka w celu produkcji określonych białek w próbkach mleka kobiecego. Następnie tworzona była pierwsza ogólnodostępna biblioteka ekspresji genów w gruczole sutkowym w oparciu o technologię sekwencjonowania RNA.

Badanie ujawniło bardzo czuły portret genowy, jakiemu ulegają w trakcie ekspresji genów komórki produkujące mleko w gruczołach sutkowych. Naukowcy odkryli zsynchronizowany mechanizm włączania i wyłączania różnych genów, który pozwala gruczołom sutkowym na wydzielanie siary budującej odporność w pierwszych dniach życia noworodka i produkcji obfitej ilości mleka w dalszym okresie laktacji.

W szczególności gen PTPRF, znany z tłumienia wewnątrzkomórkowych sygnałów, które zwykle są uruchamiane przez wiązanie receptora z insuliną na powierzchni błony komórkowej, może służyć jako biomarker łączący oporność na insulinę z niewystarczającą produkcją mleka przez gruczoły sutkowe.

[framed_box bgColor=”#D8FFFF”]Wyniki te mogą stać się fundamentem przyszłych badań koncentrujących się na fizjologicznych trudnościach w produkcji mleka przez matki.[/framed_box]

Naukowcy, chcąc wykazać znaczenie insuliny w procesie laktacji, planują kolejne badania kliniczne z zastosowaniem leku kontrolującego poziom cukru we krwi u chorych na cukrzycę typu 2. Ich celem miałoby być ustalenie, czy poprawa wrażliwości na insulinę w gruczole sutkowym wpłynie na wydolność procesu laktacji. Mimo że lek nie jest idealnym sposobem na poradzenie sobie z problemem zaburzonego metabolizmu glukozy, to doskonale sprawdza się w randomizowanym badaniu klinicznym z placebo. Jeśli wyniki badania okażą się obiecujące, idealnym rozwiązaniem dla matek z zaburzonym metabolizmem glukozy będzie dieta oraz aktywność fizyczna – ich działanie będzie zastępowało pigułkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *