Koniec ze szpitalnymi posiłkami? | VIMED

Koniec ze szpitalnymi posiłkami?

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że szpital nie ma obowiązku zapewnić pacjentowi zakwaterowania i posiłku.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, z obowiązującej do 2011 roku ustawy wynikało, że szpital musi zapewnić pacjentowi: świadczenia zdrowotne, produkty lecznicze oraz wyroby medyczne, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta.

Teraz, to wszystko podlega dyskusji. Okazuje się, że istnieją pewne luki w regulacji prawnej – w nowej ustawie nie ma słowa, o tym, co szpital ma zapewnić pacjentowi. Przepisy nie są jasne i nie wiadomo jak je interpretować. Omawiana kwestia wymaga przeanalizowania ustawy i doprecyzowania obowiązków szpitala w zakresie zapewnienia wszystkim pacjentom wyżywienia i zakwaterowania. Potrzebna jest interwencja ustawodawcy, który jasno sprecyzuje taki przepis w ustawie o działalności leczniczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *