Kto z kim przestaje… | VIMED

Kto z kim przestaje…

Naukowcy z Loyola University odkryli, że uczniowie szybciej przybierają na wadze, jeśli ich przyjaciele są grubsi niż oni. I odwrotnie – osoby mające szczuplejszych przyjaciół są bardziej skłonne do odchudzania lub przynajmniej mniej przybierają na wadze.

Podobną zależność, ale w odniesieniu do wyników w aktywności fizycznej, odkrył David Shoham, adiunkt z Zakładu Medycyny Prewencyjnej i Epidemiologii z Loyola University Chicago Stritch School of Medicine, który zauważył, że korzystanie z serwisów społecznościowych wpływa na chęć do uprawiania sportu. Lepiej wypadają pod tym względem studenci, którzy mają więcej realnych kontaktów niż facebookowych przyjaciół.

Wyniki te mogą pomóc opracować lepszą strategię zapobiegania otyłości. Należy unikać izolacji od społeczeństwa.

Chcąc lepiej zbadać wspomniane zależności, naukowcy postanowili ukierunkować swe badania na następujące problemy: dlaczego otyłość i towarzyszące jej zachowania są związane z portalami społecznościowymi?; czy nastolatki zaprzyjaźniają się z ludźmi, którzy wyglądają podobnie do nich?; czy znajomi wpływają na styl życia oraz sposób odżywiania się młodzieży?

Swe analizy oparli na danych z dwóch szkół:

  • Jefferson High – położonej w wiejskiej okolicy i kształcącej głównie białych studentów,
  • Sunshine High – zlokalizowanej na obszarze miejskim o znacznej różnorodności rasowej i etnicznej.


Zespół przeanalizował dane 624 uczniów Jefferson High i 1,151 uczniów w Sunshine High, którzy dwukrotnie wypełniali kwestionariusze dotyczące ich masy ciała, przyjaźni, zajęć sportowych i czasu spędzonego przed telewizorem – po raz pierwszy w latach 1994–1995, a następnie w okresie 1996–1997. Ponadto każdemu z badanych wyliczono wskaźnik masy ciała.
[info]BMI – wartość powyżej 25 oznacza nadwagę, a BMI powyżej 30 uważa się za otyłość.[/info]

Naukowcy odkryli silny związek między otyłością ucznia i jego przyjaciół. Zauważyli na przykład, że uczeń Jefferson High, który miał masę ciała na granicy nadwagi, a otaczał się ludźmi szczupłymi, miał 40% szans na zmniejszenie wskaźnika BMI w przyszłości. Jeśli natomiast miał otyłych przyjaciół, jego szanse na redukcję wagi malały do 15%.


Choć naukowcy nie byli w stanie wyjaśnić tej zależności między kręgiem znajomych a masą ciała, uznali, że wyniki ich badań dowodzą wpływu społecznego na indywidualny wskaźnik masy ciała BMI. Doszli do wniosku, ze skupianie się na tworzeniu strategii wspierających odchudzanie jest mniej skuteczne niż profilaktyka, która – aby była skuteczna – musi obejmować także ingerencję w serwisy społecznościowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *