Otyłość skraca życie | VIMED

Otyłość skraca życie

Jesteś otyły? Zrób coś z tym! Najnowsze badania, których wyniki opublikowano w czasopiśmie „PLOS Medicine”, wykazały, że osoby z otyłością olbrzymią żyją średnio o 14 lat krócej i są bardziej narażone na przedwczesną śmierć.

Naukowcy z National Cancer Institute (NCI) analizowali wyniki 20 dużych badań prowadzonych w trzech różnych krajach – Szwecji, Australii i w Stanach Zjednoczonych, gdzie od połowy lat 80. liczba osób z BMI powyżej 30 wzrosła dwukrotnie, z BMI powyżej 40 wzrosła czterokrotnie, a z BMI powyżej 50 – aż dziesięciokrotnie.

Pacjentów cierpiących na otyłość olbrzymią wciąż przybywa. W Stanach Zjednoczonych 6 procent dorosłych to obecnie ludzie bardzo otyli. Dotychczas niewiele było wiadomo na temat ryzyka przedwczesnego zgonu związanego z otyłością olbrzymią.

Uczestników badania podzielono na grupy według wskaźnika masy ciała BMI (ang. Body Mass Index), wyliczanego poprzez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach danej osoby przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Klasyfikacja BMI jest następująca:

  • normalna waga: 18,5-24,9;
  • nadwaga: 25,0-29,9;
  • I stopień otyłości: 30,0-34,9;
  • II stopień otyłości: 35,0-39,9;
  • III stopień otyłości: 40,0 lub wyższy.

Z badania naukowcy wyłączyli osoby, które paliły papierosy lub cierpiały w przeszłości z powodu raka, choroby serca, udaru mózgu. Ostatecznie przeanalizowano dane zebrane od ponad 304 tysięcy osób z prawidłową masą ciała i od 9,5 tysiąca osób z otyłością olbrzymią, których stan zdrowia śledzono w latach 1976-2009.

[framed_box bgColor=”#D8FFFD”]Wyniki analizy wykazały, że osoby zmagające się z otyłością olbrzymią są znacznie bardziej narażone na przedwczesną śmierć i znacznie częściej umierają w młodym wieku z powodu nowotworów, chorób serca, udaru, cukrzycy, chorób nerek, płuc, wątroby oraz infekcji. Naukowcy odkryli ponadto, że ryzyko zgonu wzrasta wraz ze wzrostem BMI. Osoby z BMI w granicach 40-44,9 żyły krócej średnio o 6,5 roku, natomiast te z BMI 55-59,9 aż o 14 lat krócej niż ludzie utrzymujący prawidłową wagę.

[/framed_box]

Uzyskane przez nas wyniki pozwalają stwierdzić, że liczba osób z III stopniem otyłości wzrasta i wkrótce może stać się jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów nie tylko w USA, ale na całym świecie.

Zdaniem naukowców wyniki badania wskazują na ogromną potrzebę opracowania bardziej skutecznych interwencji w celu zwalczania rosnącego problemu otyłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *