Ryzyko zdrowotne związane z nadwagą i otyłością | VIMED

Ryzyko zdrowotne związane z nadwagą i otyłością


Nadwaga i otyłość są częstą przyczyną wielu poważnych schorzeń, takich jak:

Hiperlipidemia – czyli podwyższenie poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Poza poziomem całkowitego cholesterolu ważny dla ryzyka chorób serca jest też stosunek pomiędzy “dobrym” – cholesterol HDL i “złym” cholesterolem – cholesterol LDL. Stosunek ten jest niekorzystny u osób otyłych.

Nadciśnienie tętnicze – wzrost masy ciała o 20% powoduje ośmiokrotny wzrost częstości występowania nadciśnienia.

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) – 40% przypadków tej choroby jest związane z BMI powyżej 25. Prawdopodobieństwo, że osoba otyła będzie miała chorobę wieńcową jest 1,5 raza większe niż u osoby z prawidłową wagą. Otyłość pogarsza także przebieg rehabilitacji pozawałowej.

Cukrzyca typu II – stanowi 90% przypadków cukrzycy. 80-90% pacjentów stanowią osoby otyłe. Spadek wagi – nawet o 5-10% prowadzi do obniżenia poziomu cukru we krwi i pozwala zmniejszyć dawki leków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny.

Niewydolność serca – ryzyko tej choroby u otyłych jest większe 1,9 razy.

Udar mózgowy – ryzyko jego wystąpienia u osób otyłych jest dwukrotnie większe.

Kamica pęcherzyka żółciowego – schorzenia pęcherzyka u osób otyłych występują sześciokrotnie częściej niż u szczupłych.

Zmiany zwyrodnieniowe stawów – stawy podlegające nadmiernym obciążeniom szybciej ulegają uszkodzeniu, prowadzi to do zespołów bólowych, np. kręgosłupa, stawów kolanowych

Nowotwory – u otyłych częściej niż u szczupłych występują nowotwory macicy, sutka, pęcherzyka żółciowego, jelita grubego, prostaty

Zaburzenia oddychania w czasie snu – objawiające się m.in. zespołem hipowentylacji bądź bezdechu sennego

Żylaki kończyn dolnych – u osoby otyłej gorsze są warunki odpływu krwi z kończyn dolnych. Prowadzi to do nadmiernego wypełnienia krwią żył a w konsekwencji – do powstawania żylaków

Zaburzenia hormonalne i powikłania ciąży – częściej występują u otyłych kobiet

Zespół metaboliczny – zespół ogólnoustrojowych zaburzeń, który rozpoznajemy stwierdzając: otyłość brzuszną, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, upośledzoną tolerancję glukozy, oporność na insulinę

Jest jednak i dobra wiadomość:

…niewielka redukcja wagi może znacząco zmniejszyć ryzyko chorób serca oraz zawału serca.

Już obniżenie wagi o 5—10 kilogramów może istotnie wpłynąć na wyregulowanie ciśnienia tętniczego, cholesterolu i trójglicerydów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *