Sposób na raka? Groch z kapustą! | VIMED

Sposób na raka? Groch z kapustą!

Statystyki American Cancer Society wskazują, że rak jelita grubego jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów w Stanach Zjednoczonych i trzecim najczęściej występującym rakiem u mężczyzn i kobiet. Tymczasem, jak dowodzą badania przeprowadzone przez naukowców z Loma Linda University, chorobie tej można zapobiegać dzięki spożywaniu gotowanych zielonych warzyw, suszonych owoców, roślin strączkowych i brązowego ryżu. [notice]Uwzględnienie roślin strączkowych w diecie co najmniej trzy razy w tygodniu i brązowego ryżu co najmniej raz w tygodniu redukuje ryzyko polipów jelita grubego o 33–40%. [/notice]Z kolei jedzenie gotowanych warzyw raz dziennie lub więcej jest związane z 24-procentowym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia polipów jelita grubego, a sięganie po owoce suszone trzy lub więcej razy w tygodniu oznacza 26-procentowe zmniejszenie tego ryzyka.

Jedzenie tych produktów może zmniejszyć ryzyko polipów jelita grubego, co z kolei zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia raka jelita grubego.

Podczas gdy większość dotychczasowych badań nad rakiem jelita grubego koncentrowała się na szerokich grupach żywności, takich jak owoce i warzywa, nasze badania dotyczą konkretnych środków spożywczych. Potwierdzają one wyniki wcześniejszych obserwacji, przeprowadzonych w różnych populacjach odnośnie analizy ryzyka raka jelita grubego.

Wcześniejsze badania zależności między spożyciem mięsa i roślin strączkowych a ryzykiem pojawienia się raka jelita grubego wykazały, że ludzie jedzący mięso są bardziej narażeni na raka jelita grubego, mogą jednak zmniejszyć ryzyko nowotworu, spożywając również rośliny strączkowe. Wszystko dlatego, że rośliny strączkowe (podobnie jak suszone owoce i brązowy ryż) mają wysoką zawartość błonnika, który może niejako rozcieńczać potencjalne substancje rakotwórcze.

Dobroczynne działanie błonnika na układ pokarmowy zostało potwierdzone także w innych badaniach. Na przykład w badaniu kliniczno-kontrolnym Dahm C.C. i wsp. oceniano związek pomiędzy dietą bogatą w błonnik a ryzykiem wystąpienia nowotworu jelita grubego.

  • Doświadczenie objęło 579 pacjentów, u których wykryto raka okrężnicy, oraz 1996 osób, które stanowiły grupę kontrolną.
  • Badani przez okres 7 dni musieli wypełniać dzienniki żywieniowe, dokładnie zapisując spożyte podczas tych dni pokarmy.
  • Wnikliwa analiza wypełnionych kwestionariuszy wykazała, że u osób, które spożywały dziennie średnio 24 g błonnika, prawdopodobieństwo rozwoju raka ostatniego odcinka przewodu pokarmowego było o 30% mniejsze niż u tych, które konsumowały go w ilości średnio 10 g dziennie.
  • U tych, które spożywały błonnik w ilości 18 g na dobę, prawdopodobieństwo rozwoju nowotworu okazało się niższe o około 20%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *