Zdrowie to nie tylko brak choroby | VIMED

Zdrowie to nie tylko brak choroby

W powszechnej opinii Polacy znają się na medycynie. Jednak wyniki badań pokazują coś całkowicie przeciwnego. Z ankiety przeprowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny wynika, że 80% badanych Polaków nie wie, jaki ma poziom cholesterolu we krwi, 70% nie zna poziomu glukozy we krwi, a prawie 40% nie zna wysokości swego ciśnienia tętniczego. Z kolei prawidłową masę ciała ma jedynie 46% uczestników testu.

Wyniki badań wskazują, że świadomość zdrowotna w naszym społeczeństwie jest nadal niezwykle niska. Polacy nie znają podstawowych parametrów, decydujących o funkcjonowaniu swojego organizmu. Badanie wskazuje, że aż 66% ankietowanych uważa się za osoby zdrowe.
[framed_box]
Tymczasem według WHO zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrego samopoczucia.
[/framed_box]
Oznacza to, że powinniśmy koncentrować się nie na chorobach i próbach ich zwalczania, ale zacząć dbać o zdrowie dużo wcześniej – koncentrować się na wzmacnianiu naszego organizmu przez odpowiedni tryb życia (np. odpowiednia dieta, aktywność fizyczna), sposób myślenia, samopoczucie i właściwe radzenie sobie z naszymi emocjami.

Niezwykle ważne jest zrozumienie, że nasz organizm to skomplikowana, nierozerwalna całość, w której każdy z elementów wpływa na inne. Oznacza to, że równie ważne, jak prawidłowe ciśnienie krwi i odpowiedni poziom cholesterolu jest nasze dobre samopoczucie związane z ładnym wyglądem i odpowiednią masą ciała. Ponadto istotna jest odpowiednia dla naszego organizmu dieta, czy regularne oczyszczanie organizmu z zalegających toksyn, które pozwala na pełne wykorzystanie jego naturalnych możliwości.
Dlatego często słowo „zdrowie” zastępujemy terminem homeostaza, czyli zjawiskiem utrzymywania wewnętrznej równowagi organizmu. Z homeostazą związane są specjalne mechanizmy regulujące wszystkie procesy życiowe zachodzące w organizmie.
[framed_box]
Dolegliwości zdrowotne wynikają często z zaburzeń funkcjonowania całego organizmu (nie pojedynczego organu jak czasem sugerują specjaliści) i są jedynie przykrym skutkiem znacznie głębszych problemów, którego źródło czasem leży zupełnie gdzie indziej, niż wskazywać mogą zewnętrzne objawy.
[/framed_box]

Należy pamiętać także o tym, że nasze zdrowie jest tak naprawdę w rękach każdego z nas – możemy wzmocnić go i zachować odpowiednim sposobem życia. Jeśli trafimy do lekarza, wszystko co może on dla nas zrobić to najczęściej już tylko leczenie objawów choroby. Jej przyczyny wynikają z zaniedbań lub błędów, które pojawiły się o wiele wcześniej i zazwyczaj pozornie nie miały związku z objawami choroby.
[framed_box]
Gdyby Polacy znali i rozumieli te definicje i uwarunkowania, czy aż 66% z nich powtórzyłoby deklarację, że uważają się za osoby zdrowe? Z pewnością ten odsetek byłby dużo niższy.
[/framed_box]
10 stycznia przedstawiono wyniki Narodowego Testu Zdrowia Polaków. Badanie zostało przygotowane i opracowane przez prof. Zbigniewa Gacionga wraz z zespołem Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM oraz portal Onet.pl. Patronat nad projektem sprawował JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk. Od października do listopada test wypełniło ponad 120 tys. respondentów. Ich zadaniem było udzielenie odpowiedzi na 20 pytań, które dotyczyły obciążeń genetycznych, stanu zdrowia i wykonanych badań.

Efektem badania jest opublikowany w serwisie MedOnet.pl raport na temat zdrowia Polaków. Z opublikowanego dokumentu wynika miedzy innymi, że Polacy nie wykonują podstawowych badań profilaktycznych – 40 procent badanych nie zna wartości swojego ciśnienia tętniczego, a 75 procent respondentów nie wie, jaki ma poziom stężenia cholesterolu i glukozy we krwi. Mimo to 2/3 osób, które wypełniły ankietę uważa się za zdrowe. Spośród uczestników testu aż 44% może mieć rodzinną predyspozycję do szeregu chorób przewlekłych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *